Müügitingimused

I. Tingimuste kohaldamine

1.1. Tingimusi kohaldatakse üldtingimustena kõikidele Reisiteenustele, mida vahendab Travely Reisibüroo OÜ(registrikood 16392189, aadress Kai tn 1, 10111 Tallinn, edaspidi Travely).

1.2. Travely ei osuta Reisiteenuseid iseseisvalt reisikorraldajana, vaid tegutseb teiste Teenusepakkujate teenuste vahendajana (agent). Seetõttu kohaldatakse kõikidele Reisiteenustele, mille teeb Klientidele kättesaadavaks Travely, lisaks ka selle Teenusepakkuja lepingutingimusi, kes vastavat teenust kliendile osutab. Nimetatud lepingutingimused kuvatakse Kliendile enne reisilepingu sõlmimist.

1.3. Kui teatud reisiteenusele kehtivad Travely eritingimused, siis kohaldatakse lisaks Tingimustele ka vastavaid eritingimusi. Vastuolude korral Tingimuste ja eritingimuste vahel, kehtivad eritingimused.

1.4. Tingimuste lisana kehtib alati ka Travely hinnakiri.

1.5. Müüjal on õigus ühepoolselt Tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil link. Kui Klient kinnitas Tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kliendi ja Travely õigussuhtele Tellimuse esitamise ajal kehtinud Tingimusi.

1.6. Kliendil on võimalik enne Tellimuse kinnitamist Tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada. Klient nõustub Tellimuse kinnitamisel ja makse sooritamisel Tingimustes sätestatuga.

2. Mõisted

3. Reisilepingu sõlmimine

Majutusteenuse eritingimused