Privaatsus ja Küpsised

Käesolevas privaatsusteates (edaspidi „privaatsusteade“) selgitame, kuidas Travely Reisibüroo OÜ (edaspidi „meie“) töötleb järgmiste isikute isikuandmeid: meie veebi- või mobiilirakenduse (edaspidi „rakendus“) registreeritud kasutajad; isikud, kellele me pakume reisiteenuseid (edaspidi „teenused“); isikud, kes külastavad meie veebilehte https://travely.ee/(edaspidi „veebileht“) ja sotsiaalmeedia lehti (Facebook, Instagram) ja teised isikud, kes meiega ühendust võtavad või kelle isikuandmeid töödeldakse meie äritegevuse käigus.

Privaatsusteade kirjeldab isikuandmete töötlemist meie kui vastutava töötleja poolt. See tähendab, et meie üksi või koos teistega määrame kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

I. VASTUTAV TÖÖTLEJA

Travely Reisibüroo OÜ

Registrikood: 16392189

Aadress: Kai 1, 10111 Tallinn, Estonia

E-post: info@travely.ee

2. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

3. ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

4. ISIKUANDMETE VASTUVÕTJATE KATEGOORIAD JA ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATESSE RIIKIDESSE

5. KAASVASTUTAVAD TÖÖTLEJAD

6. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

7. TEIE ÕIGUSED SEOSES ISIKUANDMETEGA

8. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

9. PRIVAATSUSTEATE MUUTMINE